Inspirerende voorbeelden voor het Brugs klimaatbeleid: de haven Antwerpen-Brugge

© Grootouders voor het klimaat

Start donderdag 29 april 2021
19:30 - 21:00

1 sessie

Prijs

Free: 0 euro
Alle tarieven

Waar Bij je thuis
via Zoom
Online Online

Meer info over de locatie

Begeleiding

De havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan fusioneren. Aan ambitie is er geen tekort: ze willen de eerste wereldhaven worden die met vereende krachten economie, mens en klimaat verzoent.


Ondertussen is de stad Antwerpen rond met een ambitieus klimaatplan. Cijfermatig onderbouwd en met een stevig actieplan, waar ook de haven een behoorlijk steentje heeft toe bijgedragen. Ze willen zich hard maken voor een klimaatneutrale scheepvaart , het leiderschap op het vlak van energietransitie en een forse verschuiving van het wegvervoer naar binnenvaart en spoor. Als industriële haven gaan ze ook een versnelling hoger schakelen op het vlak van circulaire economie. Niet dat er op de Antwerpse aanpak niets valt aan te merken. Maar nu Antwerpen weer wat dichter bij Brugge ligt, zijn we benieuwd in hoeverre het Antwerpse verhaal het Brugse klimaatplan kan inspireren. Welke concrete initiatieven neemt het havenbedrijf en hoe zijn die (geheel of gedeeltelijk) vertaald in het stedelijk klimaatplan? Over welke hefbomen beschikt het havenbedrijf om die doelstellingen ook effectief te realiseren? Hoe worden bedrijven en andere stakeholders daarbij betrokken.Praktisch

Dit is een online activiteit, via het platform Zoom. Je hebt een pc of tablet met camera en micro en een goeie internetverbinding (kabel nog beter dan wifi) nodig om te kunnen deelnemen. Na je inschrijving en betaling ontvang je enkele dagen voor de activiteit start, een mail met alle praktische gegevens om deel te kunnen nemen aan deze sessie. Download alvast Zoom op je pc of tablet. In onze vragenrubriek (bovenaan, de link naar "vragen") lees je stap voor stap hoe je werkt met Zoom.

Sessies

  • donderdag 29 april 2021
    19:30 - 21:00
    Bij je thuis - thuis

Locatie

Prijs

  • Free
    0 euro

Begeleiding

Laura Verlaeckt

Meer over Laura Verlaeckt

In samenwerking met

  • Grootouders voor het klimaat Brugge