Annik Adriaenssens

Annik Adriaenssens (°1951) is doctor in de vroegmoderne geschiedenis. Zij heeft gedurende twee decennia het onbekende handelsarchief van de Kortrijkse familie de Bethune bestudeerd. Het resultaat van dit onderzoek werd in de vorm van een bedrijfsanalyse verdedigd aan de UGent en werd intussen gepubliceerd onder de titel ‘Creatief Ondernemerschap in de 18e eeuw. De opmars van een linnenhandelaar’.

Annik Adriaenssens is gehuwd, heeft drie kinderen en 6 kleinkinderen en woont in Gent.