Armand Sermon

Armand Sermon (*Halle 1946) studeerde aan de


Provinciale Normaalschool te Tienen en haalde een diploma sociaal-agogisch werk aan de Hogeschool West-Vlaanderen waar hij ook sociaal-cultureel werk doceerde. Hij publiceerde talloze artikelen over maatschappij, geschiedenis en volkscultuur. In 2002 verscheen bij Mens & Cultuur Uitgevers 'Het Carnaval'l, een basiswerk over minder gekende facetten van dit feestgebeuren in de Nederlanden.