Evenement

Corona

De corona-pandemie is nog niet voorbij. We blijven attent.

Samen Tegen Corona

Update 2 december 2021


***


Het gaat niet de goeie kant op met de pandemie. Als er nieuwe maatregelen nodig zijn, zullen we die strikt opvolgen. Maar nu weten we even niet wat kan of mag.

Vrijdag 26 november zegt het overlegcomité dat alle private bijeenkomsten (daar vallen onze activiteiten ook onder) verboden zijn.
In het weekend blijkt dat de Vlaamse minister van Cultuur vindt dat onze sociaal-culturele activiteiten daar niet onder vallen, en dat ze dus toch kunnen plaatsvinden.
Op 27 november verschijnt het protocol cultuur, waarin die visie bevestigd wordt: het kan (zie https://www.vlaanderen.be/cjm/...). Dat protocol is tot op vandaag nog niet herroepen en is dus geldig.
Daarmee blijft het interpretatieverschil bestaan: we zitten met tegenstrijdige teksten en interpretaties. Wat te doen?
Op 1 december zegt de minister van Cultuur in de media dat hij voorstander is van een totaal verbod van recreatieve activiteiten. Hij is het dus niet meer eens met zijn eigen protocol.

Dit is onbehoorlijk. Sluiten is niet leuk, maar als het moet, dan gaan we zonder morren dicht, in het algemeen belang. Maar met dit geflipflop is niemand gebaat. We hebben een week tijd verloren. Zodra er duidelijke regels zijn, schikken we ons daarnaar.

(De Federatie verwoordt het zo: https://www.defederatie.org/ni...)

***


Het blijft toegelaten voor organisatoren zoals Avansa om zogenaamde "private activiteiten" te organiseren.

Voor onze activiteiten is het gebruik van het Covid-Safe-Ticket verboden, tenzij de groep groter is dan 50 mensen. (In de laatste versie staan aangepaste regels rond het CST; we wachten op verheldering van de regels.) De activiteiten van Avansa zijn dus geen "evenementen", waarbij het gebruik van het Corona-Safe Ticket wel altijd verplicht is. Het is mogelijk dat partners waarmee Avansa samenwerkt (culturele centra, bijvoorbeeld) wel een CST eisen om deel te nemen.

Het dragen van een mondmasker in het gebouw van Avansa is verplicht, zowel als je je beweegt door het gebouw, als tijdens de activiteit. De cafetaria is gesloten.

Thuiswerk is verplicht, het team van Avansa voorziet een minimum-permanentie.

We letten goed op de verluchting van lokalen. Het is een moeilijke oefening om het evenwicht te vinden tussen verwarmen en verluchten. In elke ruimte is een CO2-meter, de ventilatiemachines zijn steeds in werking. Zodra de CO2-meter aangeeft dat een drempelwaarde overschreden is, is het raadzaam om de deuren en vensters te openen en de ruimte te verluchten. Of om even te pauzeren.

Daarnaast blijven we letten op de gekende, algemene zaken: de handhygiëne verzorgen, het regelmatig ontsmetten van ruimtes en voorwerpen... Avansa werkt onvoorwaardelijk mee aan de contact-tracing.


***


Je kan het team van Avansa aanspreken als je vragen hebt: info@avansa-brugge.be of karl.duc@avansa-brugge.be.

De maatregelen die we nemen zijn gebaseerd op de voorschriften van de regering, het draaiboek van de sector socio-cultureel werk en het Covid-event-risk-model. Deze voorschriften en protocollen worden de komende weken aangepast door de overheid. We volgen deze wijzigingen aandachtig op.

Tegen corona samen
Datum bericht wo 27 januari '21