Charlotte Van Tuyckom

Charlotte Van Tuyckom is opleidingscoördinator van de bacheloropleiding Sport en Bewegen (Howest Brugge). Als socioloog heeft ze een bijzondere interesse in de digitale toekomst en de impact, uitdagingen en opportuniteiten ervan voor de sport- en gezondheidssector. Samen met haar collega's doet ze in de Sportinnovatiecampus onderzoek naar innovaties die mensen op een nieuwe en laagdrempelige manier aan het bewegen zet.Voor meer info:


www.sportinnovatiecampus.be/innovate


www.sportenbewegen.be