Inge Melotte

Inge Melotte is (arbeids-)psycholoog en educatief medewerkster bij Impuls Vorming vzw. Ze werkt als trainer op thema's als waarderend werken, omgaan met agressie en veerkrachtig in je job staan.