Jan De Muynck

... organiseert en coördineert het aanbod binnen het veld 'ik, jij en het andere' en verzorgt de infrastructuur van de twee cursushuizen.