Jan Van der Fraenen

Jan Van der Fraenen (1982) is wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Hij studeerde af als licentiaat in de Geschiedenis aan de Universiteit Gent in 2005.Hij werkte eerder in het Memorial Museum Passchendaele 1917. Hij is coauteur van het boek 'Passchendaele 1917, het verhaal van de doden en Tyne Cot Cemetery" (2007). Hij schreef het boek 'Voor den kop geschoten. Executies van Belgische spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918)' (2009) en is coauteur van 'Spioneren voor het Vaderland. De memoires van Evarist De Geyter, 1914-1918' (2011). Verder schreef hij verschillende artikels over de Eerste Wereldoorlog en over de Koude Oorlog.


Tot slot is hij curator van een aantal permanente en tijdelijke tentoonstellingen in het Koninklijk Legermuseum, waaronder de meest recente in het 'Interpretatiecentrum Dodengang' in Diksmuide.