Janes Antonissen

Janes Antonissen was zowat zijn hele carrière actief in diverse functies in het zakelijke management bij een vijftal grote en minder grote werkgevers in de non-profit. Zo heeft hij heel wat ervaring opgebouwd in 'saaie en taaie' materies als boekhouding en zakelijk beheer, verzekeringen en aansprakelijkheidskwesties, vzw-wetgeving, vrijwilligersadministratie, fiscaliteit voor vzw's en dergelijke. Vanuit die expertise begeleidt hij allerhande vormingssessies rond zakelijke aspecten van vzw's en feitelijke verenigingen.