Lucrèce Maene

... organiseert en coördineert het aanbod binnen het veld 'artistiek atelier' en verzorgt de vrijwilligerswerking.