November

Ciné Détiné

Het filmfestival Ciné Détiné vertoont tijdens de Week van Herstel (van 20 tot 27 november 2022) op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel films met focus op ‘misdaad, straf en herstel’.

Cinedetine logo partnerschap 1

Een misdrijf laat sporen na bij zowel het slachtoffer als de dader, maar heeft ook een enorme impact op familie, sociale netwerk en de samenleving.

Hoe kijken we naar 'daderschap' en 'slachtofferschap'? Laten we niet al te snel slachtoffers in de kou staan met hun leed? Hebben we soms te snel een oordeel klaar over mensen die een misdrijf plegen? Wat is dat dan een betekenisvolle gerechtigheid, met een voor alle partijen bevredigende uitkomst? Is gevangenisstraf werkelijk het enige antwoord? En zijn we als samenleving niet meer gebaat met een ‘zinvolle en menswaardige detentie’?

Ciné Détiné nodigt de filmliefhebber uit om te reflecteren over deze best wel moeilijke maatschappelijke kwesties aan de hand van een divers samengesteld filmprogramma op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel.

In samenwerking met