Rinaldo Neels

Rinaldo Neels (°1971) studeerde in 1993 aan de KU Leuven af als licentiaat (master) in de historische wetenschappen en promoveerde aan dezelfde universiteit in 2012 tot doctor in de taalwetenschappen. Hij werkte 25 jaar als leraar geschiedenis in Torhout. Tussen 2006 en 2011 nam hij loopbaanonderbreking om in Polen aan de Universiteit van Lublin de opbouw van de Nederlandse filologie voor Poolse studenten te coördineren. Hij werkte in die periode aan zijn doctoraatsverhandeling waarin de Poolse gemeente Wilamowice centraal stond. Dit onderzoek heeft de fascinatie voor de mechanismes die achter politieke keuzes liggen (links-centrum-rechts) bij Rinaldo Neels heel erg gestimuleerd. Hij blijft zich verdiepen in de politieke geschiedenis met bovenal aandacht voor politiek taalgebruik, gebruik van media en hoe percepties inwerken op het stemgedrag van de democratische burger.