Andre Baert

André Baert, docent KustGidsen Syntra-West, is gids voor Mu.ZEE Oostende, Ten Bogaerde Koksijde en officieel gids Toerisme Vlaanderen, met het accent op cultuur aan de kust.

Hij is tevens verspreider van de Nieuwsbrief CultuurContaCt met informatieve, kritische en soms cynische commentaren op het culturele leven (contact voor de digitale publicatie via cccnot@telenet.be).

André heeft een grote liefde voor filosoferen met mensen van alle leeftijden, rangen en standen - vandaar de stilte-wandelingen in Atlantik Wall en de Dialogen in Mu.ZEE.

Activiteiten