Barbara Roose

Barbara Roose is coördinator voor LEIF West-Vlaanderen sedert 2014.


LEIF (LevensEinde InformatieForum) informeert en sensibiliseert rond een waardig levenseinde. De zelfbeschikking en het respect voor de burger en de patiënt staan daar bij centraal.