Beleid

Hier vind je enkele recente beleidsdocumenten:

Wij zijn Vormingplus

een leesbare versie van het Beleidsplan 2016-2020

Voortgangsrapport 2018

een beschrijving van de stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan 2016-2020

Jaarrapport 2019

een korte beschrijving van de werking in 2019

Jaarrapport 2020

een korte beschrijving van de werking in 2020

Jaarverslag 2021

een intern jaarverslag over de werking en de beleidsopties in 2021

Beleidsplan 2021-2025

het beleidsplan voor de nieuwe beleidsperiode, zoals ingediend eind 2019

Sisca gegevensregistratie 2015-2021

Sisca - Gegevens uit het registratiesysteem SCW (2021-2025)