Beleid

Hier vind je enkele recente beleidsdocumenten:

Wij zijn Vormingplus

een leesbare versie van het Beleidsplan 2016-2020

Voortgangsrapport 2018

een beschrijving van de stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan 2016-2020

Jaarrapport 2019

een korte beschrijving van de werking in 2019

Jaarrapport 2020

een korte beschrijving van de werking in 2020

Beleidsplan 2021-2025

het beleidsplan voor de nieuwe beleidsperiode, zoals ingediend eind 2019