Benoit Kervyn

Benoit Kervyn is consulent religieus erfgoed voor de stad Brugge. Sinds enkele jaren bestaat zijn taak er o.a.uit om een inventaris op te stellen van het roerend erfgoed van de Brugse kerken en dit zowel voor de kerken in de binnenstad als deze in de rand. Voor dit inventariswerk wordt hij bijgestaan door een ploeg vrijwilligers. De kerk van Dudzele was ondertussen de zesde kerk in de rij en ook hier kwamen interessante zaken aan het licht.