Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is politiek filosoof, activist en jongerenwerker. Hij is auteur van De neoliberale strafstaat (EPO, 2014) en redacteur van verschillende boeken. Lleshi is columnist voor Belgische en internationale media, en onderhoudt de populaire Bleri Lleshi’s Blog.