Aan het woord

Het Brugs Vredesplatform

Vrede op aarde. Het lijkt een softe boodschap. Maar ijveren voor vrede is hard werken. En vandaag meer dan ooit nodig. We spraken met Piet De Baere, voorzitter van het Brugse Vredesplatform, dat eind september opnieuw de Brugse Vredesweek organiseert.

Brugs vredesplatform

Avansa: Wat doet het Brugs Vredesplatform (BVP) precies?
Doorheen het jaar organiseert het BVP diverse vredesactiviteiten. Iedereen, van jong tot oud, kan deelnemen. We maken de activiteiten bekend via de sociale media en de Stadsgids. Tijdens de Vredesweek organiseren de partners een uitgebreid vredesprogramma en bezorgen we een Vredesbrochure aan alle bewoners van de Brugse regio.
Daarnaast kent de stad Brugge op aangeven van het BVP een vredesprijs toe aan een persoon of organisatie. In het voorjaar van 2024 worden de kandidaten voor deze vredesprijs genomineerd.

Avansa: Het zijn geen gemakkelijke tijden om met vrede bezig te zijn. Niet iedereen staat ervoor open, mensen vinden het naïef?
Het hangt ervan af wat je verstaat onder vrede. Er is een onderscheid tussen negatieve en positieve vrede. Negatieve vrede is de afwezigheid van direct fysiek of verbaal geweld, het niet verspreiden van vijandbeelden, racisme, homo- of genderhaat. Positieve vrede laat zich kenmerken door het constructief hanteren van conflicten, het respectvol samenwerken tussen personen en groepen, geweldloos samenleven, het nastreven van harmonie in persoonlijk en groepsleven. Naïef zou ik het dus niet noemen. Rust en verbondenheid zijn belangrijke elementen in ons dagelijks leven. Vrede is een werkwoord.

Positieve vrede is het constructief hanteren van conflicten, het respectvol samenwerken tussen personen en groepen, geweldloos samenleven en het nastreven van harmonie.
Piet De Baere, Voorzitter van het Brugse Vredesplatform

Avansa: Je bent ook actief in de VOS Vlaamse vredesvereniging en begaan met de nalatenschap van kunstenaar Joe English.
Het begrip Vlaams Beweging is door de jaren heen geëvolueerd. Zoals er vandaag diverse personen en verenigingen actief zijn rond vrede, zijn er ook actief rond het geestelijke en materiële welzijn van de mensen die in Vlaanderen wonen.
Persoonlijk willen wij ook het kunsthistorisch erfgoed van onze familieleden Joe English en zijn echtgenote Elisa Goedemé waarderen. English ontwierp de typische heldenhuldezerkjes voor de Vlaamse gesneuvelden in WOI. Die vormden een inspiratie voor het ontwerp van de IJzertoren, het Memoriaal van de Vlaamse gemeenschap met de veeltalige boodschap ‘Nooit meer oorlog’.


Wat staat er tijdens de Vredesweek op het programma?
We voorzien een waaier aan activiteiten. De deelnemers aan het overlegplatform willen hiermee in de Brugse regio een breed publiek bereiken. Een voorlopig overzicht:

  • We starten op 21 september met een Stiltecirkel rond de Vredesboom aan de Sint-Janshuismolen
  • Vzw SOCK organiseert een wereldmaaltijd op 24 september
  • Avansa organiseert een gesprek met Geert Vervaele over antisemitisme op 21 september (lees meer)
  • In de H. Magdalenakerk verwijzen de sculpturen van Piet Wittevrongel naar oorlog en vrede
  • Lumière projecteert een film over de gevolgen van WOII
  • We sluiten de vredesweek af met samenzang begeleid door de vredesbeiaard op 1 oktober
  • Doorheen het stadsbeeld waaieren de witte lintjes en de vredesvlaggen (lees meer)


Avansa: Bedankt, Piet, en veel succes met het Vredesplatform en de Vredesweek.

Vredesweek2023 FB event 1920x1005px v2

Bekijk het volledige programma van de Brugse Vredesweek

Het Brugs Vredesplatform is een bundeling van personen en verenigingen onder het thema vrede. Zij nemen initiatieven in verband met kleine en grote vrede: Amnesty International, Avansa, Nsanga, Pax Christi, VOS, Vredesactie, Vredeskapel, Vredeswijzer.

Datum bericht ma 1 mei '23