Herstelmagazine - over misdaad, straf en herstel

Hoe gaan we daarmee om op een constructieve manier? Hoe kijken we naar daders, slachtoffers en die samenleving. Hoe kan de schade hersteld worden? Hoe geven we erkenning aan ieders noden? Hoe creëren we mogelijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen voor wat gebeurde? Hoe zorgen we ervoor dat het zich niet herhaalt? Op welke manier kan een dialoog, een bemiddeling tussen alle betrokkenen, helpend zijn?

Schermafdruk van 2024 05 02 11 30 52

Heel wat vragen en uitdagingen waarmee het project DIALOOG drie jaar lang (2021 - 2023) aan de slag ging.
Na een mooie en intense samenwerking met vele mensen en organisaties loopt het project nu ten einde. We hopen dat we deze kwesties wat beter bespreekbaar gemaakt hebben en een stapje richting een herstelgerichte samenleving gezet hebben.

Het Herstelmagazine neemt je mee doorheen het project en toont je een glimp van de vele activiteiten, ontmoetingen, verhalen, ideeën en praktijken die de samenleving richting van 'herstel' duwen.

Lees via de link onder het Herstelmagazine

(of haal je papieren versie in het Avansahuis)

Datum bericht ma 11 december '23