“Psychische kwetsbaarheid is overal aanwezig. We zoeken allemaal oplossingen voor dezelfde vragen.”

Avansa en de HerstelAcademie gaan binnenkort samen in zee. Tijd voor een gesprek met co-voorzitters Bart Meeus en Pieter Decelercq.

Bart en Pieter

Bart en Pieter, de HerstelAcademie is vrij recent in Vlaanderen. Wat moeten we er ons bij voorstellen?
P: De HA is ontstaan in de Angelsaksische landen als een ondersteunend aanbod voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Sedert 2017 bestaat de HerstelAcademie ook in Vlaanderen. We richten ons tot hulpverleners, tot mensen die het zelf meemaken en tot mensen die hiermee te maken krijgen in hun omgeving.

Tot nu toe zijn jullie met de HerstelAcademie heel actief binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar jullie zijn grote pleitbezorgers om uit te breken naar het ruime publiek.
P: Psychische kwetsbaarheid is iets wat we eigenlijk allemaal kennen. Iedereen vindt linken naar zijn eigen leven of omgeving in onze vormingen. Iedereen is dus zonder onderscheid welkom.

Jullie hebben een specifieke visie op psychische kwetsbaarheid: niet genezen, maar herstellen?
B: Genezen is een medische term die betekent dat je ziek bent en achteraf genezen verklaard wordt. Maar voor psychische en psychiatrische klachten is genezen vaak niet mogelijk. Herstel wel. Herstel legt de klemtoon op je krachten en kwaliteiten en niet op je beperkingen.
Je kan op verschillende vlakken het onderste uit de kan te halen om een zinvol en betekenisvol leven te leiden. We richten ons op hoop en kracht en niet, zoals in de medische wereld, op problemen en oplossingen. Dit is een heel andere insteek!

Wat maakt een activiteit van de HerstelAcademie zo anders dan andere vormingen?
P: Bij de Academie gaat het over vorming en niet over therapie. De inhoud van die vorming is wetenschappelijk onderbouwd en we brengen die op een rustig en aangenaam tempo, zonder zware theoretische kaders. Ook de groep heeft een heel belangrijke inbreng.
B: Typisch is ook de duo-begeleiding: de voorbereiding en begeleiding van de activiteit gebeurt in een duo van een professional en een ervaringsdeskundige. De inbreng van die ervaring is zó belangrijk. Dit is het wezen van de HA .
P: Ja, inderdaad. Dit zijn vaak twee verschillende manieren van kijken naar de dingen. En eigenlijk zelfs niet twee, maar veel meer nog. Want het zorgt ook voor een flow en dynamiek waarbij de ‘professional’ ook zijn eigen ervaring inbrengt. Dat stimuleert dan weer de groep om ervaringen te delen en oplossingen te vinden. Het is zoveel rijker om als begeleider tussen de groep te staan en niet van achter je tafel te doceren.

Kan je wat meer vertellen over het theoretische kader?
B: Het herstelkader is weergegeven in het letterwoord: CHIME: connectedness(verbondenheid), hope, identity, meaning(betekenis) en empowerment (eigen regie) Dus wat is een cursus van de HA? Een welbepaalde inhoud die de lesgever en de ervaringsdeskundige samen opbouwen en zo brengen naar een groep. Met die groep ontstaat dan iets wat de cursus naar een nieuw niveau brengt met een rijkdom aan inhoud. Het is dan aan de cursist om er in eigen regie uit te halen wat voor hem of haar bruikbaar is. Dus er is een inhoud, er is interactie en er is wat mensen er zelf mee aanvangen.

Wat is jullie grootste drijfveer om samen te werken met Avansa?
B: De geestelijke gezondheidszorg is een vrij gesloten luik binnen de zorg. Terwijl je psychische kwetsbaarheid overal in de maatschappij vindt. We willen uit ons gesloten wereldje breken. Jullie brede blik en publiek trekken ons aan. We hebben heel wat knowhow, kennis en mogelijkheden en willen die graag delen met een breed publiek. Psychische kwetsbaarheid is overal aanwezig en veel mensen vinden ons (nog) niet, dus kan het voor iedereen heel vruchtbaar zijn. We willen geen drempels. Tenslotte zoeken we allemaal oplossingen voor dezelfde vragen…Avansa en de HerstelAcademie organiseren dit najaar drie activiteiten samen. Iedereen welkom.

Kom tot rust in de natuur – op 24 augustus
Je goed gevoel schatkist – op 1 oktober
Omgaan met eenzaamheid – op 8 november

Meer info vanaf 14 juni op deze site.

Herstelacademie

HerstelAcademie
Oostmeers 105, Brugge
0493 27 08 85 –
herstelacademienwvl@gmail.be

Datum bericht vr 11 juni '21