Levensbreed leren

SamenLezen - verbindend, louterend en inspirerend

In een kleine groep naar goede literatuur (verhalen en gedichten) luisteren en – als je wil – delen wat dat met je doet. De SamenLeesmethodiek is even krachtig als eenvoudig.

Samenlezen openlucht

Een SamenLeesgroep is een bijzondere leesgroep: ze wil personen die niet (meer) lezen aan het lezen brengen en hen van verhalen laten genieten. In een kleine groep worden een kortverhaal en een gedicht gelezen. De begeleider leest hardop voor. Daarna wordt er samen over gesproken en van gedachten gewisseld. Gezellig bij een kopje koffie of thee.Je kan ook gewoon luisteren. Bij deze leesgroep moet je niets voorbereiden of vooraf lezen. Samen lezen is samen genieten!

SamenLezen leent zich als methodiek uitstekend voor groepen met een psychische kwetsbaarheid, het publiek in woon- en zorgcentra of lokale dienstencentra, als activiteit in de gevangenis, met anderstaligen (met eenvoudige teksten)…
Deze activiteit slaat een stevige brug tussen de cultuur- en welzijnssector.
De SamenLeesgroep brengt me terug naar mooie verhalen en boeken. Eerst moet je een drempel over maar het voorlezen door de begeleider en de informele sfeer zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt. Je krijgt een bredere kijk, via de tekst, op mensen en wat bij hen leeft.
Deelnemer Elly

Wil je graag mee SamenLezen? Hier vind je alle data, locaties en andere info over de SamenLeesgroepen in de Brugse regio.

Datum bericht do 1 september '22