Ewoud Monbaliu

Ewoud Monbaliu is sociaal ondernemer en een ervare trainer/procesbegeleider. Hij is oprichter/zaakvoerder van verschillende bedrijven en organisaties met als rode draad: burgers engageren en verbinding creëren. In 2018 volgde hij de 13-maanden-durende opleiding bij Joanna Macy.

Activiteiten