Hans Chielens

Hans Chielens is sinds maart 2023 actief in het Huis met vele kamers, een initiatief van diverse zorgpartners zoals het OLV Sint-Michiels, Covias en Sint-Amandus Beernem. De ene helft van zijn tijd werkt hij in Sint-Amandus in De Vleugel, een centrale dienst van waaruit diverse activiteiten georganiseerd worden voor cliënten van dat centrum. De andere helft van zijn dienst vindt plaats in het Huis met vele kamers waar hij vooral de organisatie van de Herstelacademie op zich neemt.

https://huismetvelekamers.be