Jaak Clinckspoor

Jaak Clinckspoor is leraar Engels en Spaans op rust.


Begin jaren '90 heeft hij 3 jaar in Spanje gewoond en daar het diploma Spaans behaald aan de Universiteit van Sevilla. Na zijn terugkeer in België is hij tot aan het einde van zijn loopbaan leraar Spaans geweest bij het CVO Cervo-GO, met hoofdzetel in De Panne.


Ook nu gaat hij nog regelmatig naar Spanje om de voeling met de hedendaagse spreektaal niet te verliezen.

Activiteiten