Johan Vandeghinste

Jo Vandeghinste, genealoog en historicus, nu medewerker als vrijwilliger in het Rijksarchief te Brugge en secretaris van Familiekunde Vlaanderen, regio Brugge, heeft meer dan 50 jaar opzoekingen gedaan in archieven en bibliotheken. Vandaar dat hij zich in de loop van de tijd een duidelijk beeld heeft kunnen vormen van de te volgen weg en de problemen die zich kunnen voordoen om een familiegeschiedenis te kunnen samenstellen.