Kim Van Daele

Kim Van Daele is gespecialiseerd in vorming rond het persoonlijk groeiproces. Als vormingswerker van PRH (Persoonlijkheid en relaties Vlaanderen) is zij ervaren specialist in het begeleiden van persoonlijke groei. Kim volgde een intensieve, langdurige opleiding. Voor PRH is theoretische kennis altijd gelinkt aan persoonlijke ervaring.