Koen De Landtsheer

Koen De Landtsheer (1959) was zijn hele actieve carrière werkzaam als leerkracht geschiedenis aan het Sint-Jozefscollege in Torhout met focus op de 19de en 20ste eeuw. Tegelijk is hij tot vandaag als onderwijsbegeleider betrokken bij de vakdidactiek geschiedenis aan de UGent (Eduma cultuurwetenschappen).

Activiteiten