Lisa Demets

Lisa Demets onderzoekt de culturele en politieke geschiedenis van de middeleeuwen aan de Universiteit van Utrecht. Ze schreef boeken en artikels over middeleeuwse geschiedschrijving en gendergeschiedenis. Op dit moment werkt ze aan een project over meertaligheid en literaire cultuur in middeleeuws Vlaanderen.