Maarten Vanroose

Maarten Vanroose is een van de trekkers van de handboekbinders club 'De Balsemboom'. Zij komen vrijblijvend op dinsdag of donderdagnamiddag samen in clubverband, helpen elkaar bij het beoefenen van deze kunstambacht en wisselen eigen kennis en kunnen met elkaar uit.

Activiteiten