Marc Colpaert

Marc Colpaert, germanist, ex-journalist en cultuurfilosoof, ijvert voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog sinds 1980. Schreef 'Tot waar de beide zeeën samenkomen' en vertaalde 'Soefisme, een kennismaking' van W. Chittick. In september verschijnt 'Heilige Verbeelding' over Ibn al-'Arabi, de 'Grootste Meester' van het soefisme in de 13de eeuw naast Rumi.