Marijke Decuypere

Marijke werkt al meer dan twintig jaar bij ATD Vierde Wereld, een internationale mensenrechtenbeweging die samen met mensen in armoede opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Ze was actief in Guatemale, Frankrijk, Nederland en sinds 2OO7 in België.