Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en Moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is momenteel als hoogleraar verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen waar hij het vak Levensbeschouwing doceert. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent, waar hij o.a. politieke filosofie doceert. Zijn onderzoek focust op 'samenleven in een democratische, seculiere, multiculturele samenleving'.


Hij is de auteur van ondermeer deze boeken: Samenleven met gezond verstand (2017), Samenleven met overtuiging(en) (2015), De lokroep van IS (2015), Meer LEF in het onderwijs (2014), De seculiere samenleving (2013).In het publiek debat is hij een gewaardeerde stem inzake ethische en levensbeschouwelijke thema's. Zijn stukken verschenen in verschillende kranten en tijdschriften en hij gaf interviews op radio en televisie en aan tal van kranten.