Philippe Hinnekint

Philippe Hinnekint, (ex-) leraar cultuurwetenschappen aan het Sint-Jozefsinstituut Torhout. Heeft een voorliefde voor media, politiek, kunst, literatuur, film, fotografie, reizen en is bachelor in de filosofie.