Januari 2021 - oktober 2021

Hoog tijd voor kwaliteit - Dag van verzet tegen armoede

Tijdvoor kwaliteit

Minstens 15 000 inwoners van onze stad leven in armoede of net op de armoedegrens. En dit cijfer blijft stijgen… Daarom trekken we samen met Brugse organisaties de straat op. We vragen aandacht voor armoede in onze stad.

Op zaterdag 16 oktober 2021 zetten heel wat organisaties de dag van verzet tegen armoede in de kijker.
‘Hoog tijd voor kwaliteit’ luidt het centrale thema. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol leven, in de zorg, het onderwijs, justitie, op de arbeidsmarkt. Voor sommigen is dit een simpele en evidente realiteit, anderen hebben het veel moeilijker.

Hoogtijdvoorkwaliteit2

We brengen deze problematiek naar de openbare ruimte met een verrassende muzikale actie in het hart van Brugge. Dit gebeurt in de late voormiddag. Vanaf 17 u kan je dan in en rond de Magdalenakerk deelnemen aan originele workshops waar je ervaart wat armoede met iemand doet. We belichten thema’s als postangst, ouderschap, onderwijs, hulp- en dienstverlening, huidhonger, rituelen, jongeren, begeleiding na detentie, schoonheid...

We eindigen rond 19u met een receptie. Iedereen is hartelijk welkom. Inschrijven is niet nodig

Alle info over de actie op 16 oktober: FB @bruggedialoogstad

In samenwerking met