September 2020 - …

Bondgenoten van het Sint-Janshospitaal in Damme

Bondgenoten

Sinds 2019 zetten de culturele diensten van Damme en Brugge in op maximale kruisbestuiving. Verschillende pistes zitten nog in de pijplijn maar één project is al heel concreet: ‘Erfgoedlab in Sint-Janshospitaal Damme’.
Het Sint-Janshospitaal in Damme is al meer dan 750 jaar een onthaalplek voor zieken, pelgrims en ouderen. Maar nu staat deze historische site leeg en wil Damme op participatieve wijze onderzoeken hoe de erfgoedsporen voeding kunnen geven aan een nieuwe cultureel-toeristische invulling.

Sintjandamme

Het Erfgoedlab brengt Damse en Brugse collecties met elkaar in dialoog. Die samengestelde werkcollectie wordt vervolgens toevertrouwd aan curatoren, die deze in drie tijdelijke kabinetten (telkens in het voorjaar, vanaf 2021) verrijken met eigen verhalen.
De uitwerking is doorheen het hele proces participatief: ook het publiek kan eigen verhalen aan het Erfgoedlab toevoegen. Na 3 jaar werking worden de sterkste erfgoedverhalen gebundeld, als leidraad voor de nieuwe structurele invulling van de site.

Avansa Brugge zal het participatieve luik van dit project mee invullen. Dit is een uitbreiding van de bestaande samenwerking, waarbij Avansa al jaren niet-formele educatie op vraag van en in Damme organiseert.

Deze mooie erfgoedsite krijgt een nieuwe toekomst. Met inspraak van burger en buurt.
Lothar Casteleyn, projectcoördinator

In samenwerking met