Juli 2024 - …

E-inclusie in Brugge - vrijwilligers aan zet

De Brugse Digitale Week is geschrapt maar toch blijven de Brugse partners (Stad Brugge, Mintus, Avansa Brugge, Ligo, SNT…) samenwerken. Hun doel: digitale inclusie stevig op de Brugse kaart zetten en iedereen aan boord krijgen in een steeds digitalere samenleving.

Digidokter jabbeke mq 2

Omdat er veel nood is aan individuele ondersteuning legt Avansa Brugge samen met Mintus, de Brugse Bibliotheek en Ligo een vrijwilligerspoule aan om digitale initiatieven op te zetten. Hoe werkt dit? De partners verspreiden samen een vacature. De kandidaten worden verzameld in een gemeenschappelijke databank. Wanneer een organisatie vrijwilligers zoekt voor een digitaal project kunnen zij uit deze databank putten en ter plekke intake-gesprekken organiseren.

Ik ben graag bezig met computers, smartphones... Als vrijwilliger kan ik anderen helpen en ik steek er zelf ook iets van op.

Naast initiatieven door de organisaties zelf, zullen vrijwilligers ook hun steentje bijdragen aan nieuwe trajecten, zoals een digitale huis-aan-huis-service en een samenwerking met scholen om ouders te ondersteunen op digitaal vlak.

Digidokter jabbeke mq 13