Saskia Maeyaert

Samenleesbegeleider sinds 2019

Met een ‘Boon’ voor woorden en verhalen.


‘Een samenleessessie is telkens opnieuw een cadeau: verbindend, leerrijk, warm, uitdagend, positief,

even weg van de dagelijkse beslommeringen, …

Een kortverhaal, een gedicht en ruimte voor conversatie zijn de ingrediënten voor een boeiende

namiddag.’


Meer weten over samenlezen? https://www.iedereenleest.be/over-lezen/onderzoek/de-helende-

werking-van-samenlezen

Activiteiten