Yannick Verstraete

Yannick Verstraete werkt reeds 10 jaar voor het Regionaal landschap Houtland en Polders, waar hij deskundige is voor het thema bijen en insecten. Hij trekt er diverse campagnes en projecten rond wilde bijen en insecten, waaronder het West-Vlaams kruisbestuiversplan. Yannick adviseert daarbij gemeentebesturen, particulieren, en andere doelgroepen omtrent bijvriendelijke inrichtingen. Hij heeft zelf jarenlange ervaring als imker en is actief bij Aculea, de wilde bijen en wespenwerkgroep van Natuurpunt. Hij is verder ook actief in initiatieven rond gevelgroen en natuurinclusief bouwen.