Opinie

Verenigingsleven in verandering

Wat al vele jaren gezegd wordt, voelen we de laatste tijd duidelijk op het terrein: de tijd dat je overal in Vlaanderen afdelingen had van de grote zuilgebonden verenigingen is voorbij.

Yvan Mahieu

We zijn geen doemdenkers. Zo gaat dat nu eenmaal: oude zaken verdwijnen, er komen nieuwe in de plaats. Het aantal zelforganisaties van mensen met migratieachtergrond blijft groeien en er verschijnen allerlei nieuwe, lokale burgerbewegingen. Het volume vrijwilligerswerk daalt niet, het verandert van karakter.

Maar dat nieuwe verenigingsleven is diffuus. De professionele ondersteuning is zwak of onbestaande. Er is versnippering en gebrek aan continuïteit. De zichtbaarheid van de nieuwe verenigingen is soms groot, soms heel klein. Het zijn jonge organisaties die nog grote stappen te zetten hebben in netwerking, efficiënt werken, professionele uitstraling.

De professionele ondersteuning is zwak of onbestaande. Er is versnippering en gebrek aan continuïteit.
Karl Duc

Daardoor vallen er op het terrein gaten die niet worden opgemerkt. We vrezen dat ook de meeste lokale besturen nog geen goed zicht hebben op wat er gebeurt en dat er dus ook nauwelijks een beleid rond is. Hoe stem je de ondersteuning van het verenigingsleven af op die nieuwe situatie? Hoe ondersteun je basiswerk en afdelingen van verenigingen? Hoe bewaar je wat goed is in het oude verenigingsleven zonder de nieuwe evoluties te fnuiken? Hoe herschrijf je een lokaal subsidiereglement opdat het bereikbaar wordt voor nieuwe verenigingen? Hoe voeg je de ondersteuning van ‘gewone’ verenigingen samen met die voor zelforganisaties? Hoe vermijd je dat de ondersteuning afgestemd wordt op de enkele verenigingen die zichtbaar en gekend zijn? Welke vrijwilligersvorming is er nodig, wie presenteert een bereikbaar en betaalbaar aanbod?

We vinden het onze taak om aan deze denkoefening mee te werken. Hoe brengen we de evoluties in de sector in het blikveld van het lokale beleid, hoe geven we mee vorm aan die nieuwe ondersteuning? Werk op de plank voor de komende maanden en jaren…

Wie op zoek is naar meer, kan onder meer bij Socius terecht. Zij onderzochten wat burgerinitiatieven zijn en hoe het vrijwilligerswerk evolueert.

Datum bericht do 7 maart '24