Luk Van Langenhove

Luk Van Langenhove is momenteel emeritus hoogleraar aan de VUB, de universiteit waar hij psychologie en criminologie studeerde en in 1981 doctoreerde. Na enkele jaren gewerkt te hebben als onderzoeker aan de VUB werd hij in 1992 adjunct-kabinetchef van de Minister van Wetenschapsbeleid en nadien adjunct-Secretaris-Generaal van het Ministerie van Wetenschapsbeleid. In 2000 werd hij door de VN aangesteld als stichtend directeur van een afdeling van de United Nations University in Brugge. In 2017 keerde hij terug naar de VUB als directeur van het Instituut voor Europese Studies en als opdrachthouder van Rector Caroline Pauwels belast met het oprichten van ‘Eutopia’. Een een samenwerkingsverband tussen tien universiteiten die op termijn zich als één Europese Universiteit willen profileren.Gedurende zijn carriêre publiceerde hij een tweehonderdtal publicaties in vaktijdschriften en een vijftal engelstalige boeken. In het Nederlands verscheen van zijn hand ‘Juryrechtspraak en Psychologie’ ‘(1997), ‘De opmars van de regio’s’ (2011) en nu ‘De erfenis van 1947. Geboorte en toekomst van de huidige wereldordening’.

Activiteiten