Een terugblik op 2022

2022 ligt helemaal achter de rug: de financiële afrekening is gemaakt, het jaarrapport is opgestuurd naar de heren in Brussel. Een paar bedenkingen over cijfertjes, botsen met de overheid en sociale cohesie.

Ho T algemeen hr Fd H 2

Je zou het bijna vergeten, maar begin 2022 waren er nog corona-maatregelen van kracht. Het jaar kwam traag op gang, en we maakten ons zorgen over de 'heropstart'. Zouden de mensen de weg terug vinden naar het culturele aanbod en naar Avansa?

Ja dus. En nog geen klein beetje. Vanaf de maanden mei-juni 2022 zien we weer gelijkaardige deelnamecijfers als voordien. We haalden weer (bijna) zo veel activiteiten en deelnames als in de topjaren 2018 en 2019. Avansa is de band met het publiek niet kwijtgeraakt. Integendeel, de vraag vanuit het publiek is zelfs groter dan wat wij aankunnen. We zijn een kleine organisatie met een brede opdracht. We nodigen daarom graag andere organisaties (culturele centra, bibs, het verenigingsleven...?) uit om mee hun schouders te zetten onder een thema als cultuureducatie. Cultuur is en blijft belangrijk: het is een hefboom om te participeren aan de maatschappij.

Ook het projectwerk met mensen uit achtergestelde groepen is goed hernomen. Anders dan mensen uit de middengroepen - die wat beter geschoold zijn en een goeie computer en internetverbinding hebben - konden zij minder snel en gemakkelijk overstappen naar online samenkomen. Een aantal projecten vielen helemaal stil, anderen zijn blijven draaien. De fietscursus voor volwassenen boomde, we gingen zelfs met een nieuw project als Digi-Welcome van start. De coronaperiode heeft ons nieuwe inzichten gebracht en gesterkt in de overtuiging dat we inspanning moeten blijven doen om iedereen te bereiken. Ook na corona. Van ongelijkheid en achterstelling wordt niemand beter.

326785078 1495283734331724 5188687023313288442 n

In de periode die voor ons ligt gaan we verder zoals we bezig zijn. We focussen op duurzaamheid, diversiteit, digitale inclusie, cultuur en kwetsbare groepen.

We werken veel en grondig samen. Co-creatie is ons uitgangspunt.

We zijn een middenveld-actor, die vrij en ongebonden kan opkomen voor wat belangrijk is voor de maatschappij. We ontvangen midden van de overheid, maar dat betekent niet dat we enkel maar een uitvoerder zijn van het beleid van de politicus die het vandaag voor het zeggen heeft. Soms spoort onze missie met wat de overheid wil, soms zullen we botsen. Dat moet kunnen, dat hoort zo in een volwassen democratie. Burger, middenveld en politici hebben elk hun rol te spelen.

Vorm volgt functie. Om iedereen te bereiken programmeren we zowel activiteiten in open aanbod, voor een breed publiek, als projecten voor specifieke doelgroepen. Daar gaat het vooral om mensen in armoede en mensen met migratie-achtergrond.

Beiden delen van onze werking staan niet los van elkaar. Vaak zijn we een brug tussen twee werelden. Sociale cohesie, daar is het ons om te doen. Mensen samen brengen, en zo de wereld verbeteren.

17112022 Chielens Vloethemveld Aartrijke Avansa Regio Brugge 3
Datum bericht do 16 maart '23