Hilde Demuynck

Organiseert en coördineert het aanbod rond de thema's creativiteit, levensstijl en gezondheid. Hilde is contactpersoon voor de verenigingen die deel uit maken van Brugge Dialoogstad en voor de gemeente Blankenberge.

Lees ook