Nieuws

Samen naar beter. Avansa in 2021 en 2022

Begin maart stelde het team van Avansa het jaarverslag 2021 voor op de Algemene Vergadering. In moeilijke omstandigheden – de corona-crisis, weet je nog – zijn we er in geslaagd om te doen wat we moeten doen. En we staan klaar om er in 2022 en daarna volop mee door te gaan.

IMG 20180922 200933

Achteruit kijken

Tijdens de corona-crisis zijn we niet blijven stilstaan. We hebben de werking zo goed en zo kwaad als het kon verder gezet, live waar het kan en online waar het moest. In cijfers uitgedrukt viel de werking terug tot zowat de helft van een normaal jaar: 50% minder activiteiten, projecten en deelnemers. Het valt nog even af te wachten hoe snel we weer op het niveau van voor corona zullen zitten. We zijn er vandaag, maart 2022, nog lang niet, dat is duidelijk.

Vooral in projecten voor kwetsbare groepen of rond thema’s als diversiteit was 2021 een moeilijk jaar. Daar is onmiskenbaar een achterstand opgelopen. Het zal tijd vragen om dit weer ongedaan te maken.

Tegelijk hebben we in de gedwongen leegte van de corona-periode de tijd genomen om grondig na te denken over een aantal zaken. Geen back to business als voorheen: de stand van de wereld laat dat niet toe. De omstandigheden verplichten ons om meer dan ooit onze maatschappelijke keuzes waar te maken. Walk the talk. Passief blijven is vandaag geen optie meer.

We zijn we er gelukkig in geslaagd om de contacten met vele mensen en organisaties rond ons te behouden. Ons netwerk is bijzonder belangrijk, het is de voedingsbodem voor ons werk. Begin 2022, eens ‘t weer mocht, zijn de contacten weer volop beginnen bloeien. Vandaag zie je overal vanalles hernemen. We zijn als organisatie ongeschonden door de crisis gekomen en slagen er in om snel de draad weer op te nemen. En dat is mede de verdienste van de steun van de Vlaamse overheid, waarvoor dank.

Fietscursus slot

Vooruit kijken

Het team van Avansa is in 2022 meteen weer aan de slag gegaan, meer dan ooit gefocusd op onze kernthema’s: samenwerken met en voor kwetsbare groepen, de diverse realiteit vorm geven, de omslag naar duurzaamheid realiseren, de digitale inclusie van iedereen bewaken en cultuur gebruiken als hefboom voor dit alles. Het eerder vrijblijvende open aanbod bouwen we deels af, om beter te kunnen werk maken van onze kernthema’s.

De meeste van onze projecten en initiatieven zitten vaak op een kruispunt tussen meerdere thema’s. Het is kruispuntdenken in de praktijk. In het project “Stuur je toekomst” leren we mensen zonder netwerk autorijden, in “Samen lezen” gebruiken we literatuur als hefboom voor participatie, in “ODOK” proberen we organisaties voor kwetsbare mensen bij te staan met digitale knowhow, in de werkgroep “17 oktober” maken we duidelijk dat het bestrijden van armoede of een beter woonbeleid dringend nodig is.

Dat soort opdracht hebben we. Niet simpel, en heel ambitieus. We bewaren het contact met een breed publiek, werken samen met een groot netwerk, we schuiven maatschappelijke noden naar voor. We vertrekken vanuit cultuur, maar maken het veel breder dan alleen cultuur.

Dat het geen simpele tijden zijn, daar hoef ik niemand van te overtuigen. Corona, oorlog in Europa, meer vluchtelingen dan ooit, de klimaatcrisis: de problemen stapelen zich op. Het beste antwoord dat we kunnen geven is verder werk maken van de kernopdracht van het sociaal-cultureel werk: waarden als solidariteit, inclusie en maatschappelijke vernieuwing in de praktijk brengen. Dat is lange-termijn-werk, het is niet sexy of mediageniek maar wel bijzonder belangrijk. Echte verandering komt van onderop, de media en de politiek volgt meestal wel wat later...

Samen naar beter!

256244747 1307744739696069 498415586924351691 n
Datum bericht wo 23 februari '22